Balsam din Galaad  de Buni Cocar – Editura The Bible League, 2006 (Carte în format PDF)

Cu ani în urmă, în 2006, a apărut ultima carte a pastorului Buni Cocar editată de Liga Biblică.

 „Balsam din Galaad” este o invitaţie la trăire în domeniul spiritual cu ajutorul Cuvântului. În „Balsam din Galaad”, autorul redă  vreo treizeci de mărturii ale unor creştini care au primit de la Dumnezeu izbăviri miraculoase, tămăduiri sau intervenţii atribuite de ei cât şi de scriitor, Duhului Sfânt.

Balsam din Galaad  de Buni Cocar – Editura The Bible League, 2006
Balsam din Galaad  de Buni Cocar (Clik pe imagine pentru descărcarea cărții în format PDF)

Pentru creștini Cuvântul este cel revelat în Scriptură, trimis nouă de Dumnezeu. Primirea Cuvântului şi transpunerea lui în viaţă se face doar prin credinţă. Această credinţă, în chip paradoxal, ne este dată tot de Dumnezeu. Prin credinţă, cei din vechime au fost notaţi cu calificative deosebite la „trăire”. În această carte autorul amintește de multe ori că în toate generaţiile credinţa a determinat calitatea trăirii spirituale şi că generaţia noastră nu face excepţie. Şi ei îi stă în faţă avertismentul provocator:  „Fără credinţă este cu neputinţă să-I fim plăcuţi Lui.”

Chiar de la început autorul face o afirmație curajoasă: „Dacă te îndoieşti de faptul că Dumnezeu-Duhul Sfânt lucrează în timpul nostru te îndemn să nu citeşti cartea, dar dacă insişti s-o citeşti, atunci fii prudent în comentariile pe care le vei face, ca să nu-L ofensezi pe Sfântul Duh. Mai bine ingnoră aceste mărturii decât să le pui pe seama unei mâini vrăjmaşe fiindcă Duhul Sfânt nu trebuie hulit. Nu ne putem permite aceasta deoarece faţă de El, noi suntem un…  abur.

Clik pe link-ul de mai jos pentru descărcarea cărții în format PDF:
Balsam din Galaad  de Buni Cocar – Editura The Bible League, 2006

Share (Distribuie):