PERSPECTIVA BIBLICĂ – La ce îţi foloseşte? Cum o poţi avea?

Ce este perspectiva biblică?

În Dicţionarul Explicativ al Limbii Române sensul termenului perspectivă este redat prin: punct de vedere, ţinând seama de, luând în considerare. În acest caz perspectiva biblică înseamnă punctul de vedere al Bibliei sau, luând în considerare Biblia.

De ce este important să ai o perspectivă biblică?

Tot ceea ce suntem, tot ceea ce facem şi tot ceea ce ni se întâmplă formează şi modelează împreună viaţa noastră personală. Modul în care percepem şi interpretăm ceea ce suntem, ceea ce facem şi ceea ce ni se întâmplă este influenţat într-un mod hotărâtor de perspectiva (de punctul ve vedere) din care privim şi judecăm lucrurile. Toate deciziile noastre le luăm în funcţie de perspectiva pe care o avem, de punctul de vedere din care privim lucrurile. De aceea este important să avem o perspectivă biblică.

La ce te ajută, cât este de practică perspectriva biblică asupra vieţii?

Dacă punctul de vedere din care privesc viaţa şi evaluez lucrurile este unul centrat pe mine şi pe plăcerile mele egoiste, atunci toate deciziile şi toate acţiunile mele vor fi luate pentru a-mi atinge scopurile fără să ţin seama de nimic şi de nimeni în afară de mine, pentru că tot ceea ce va conta vor fi atingerea scopurilor şi satisfacerea plăcerilor mele egoiste; chiar dacă acest lucru presupune să-L nesocotesc pe Dumnezeu şi să trăiesc în păcat.

Dacă privesc viaţa din punct de vedere bilblic, dacă interpretez tot ceea ce sunt, ceea ce fac şi tot ceea ce mi se întâmplă din punctul de vedere al Bibliei, atunci lucrurile care contează pentru mine vor fi acelea identificate în Biblie.

În acest caz voi defini ceea ce sunt din perspectiva a ceea ce afirmă Biblia că sunt, un om creat de către Dumnezeu “Tu mi-ai întocmit rărunchii, Tu m’ai ţesut în pîntecele mamei mele” (Psalm. 139:13).

 Voi stabili ceea ce trebuie să fac din perspectiva a ceea ce mă învaţă Biblia, adică să împlinesc „voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută şi desăvărşită” (Romani 12:2), încrezându-mă în Hristos pentru mântuirea mea (Ioan 3:16), lăsându-mă călăuzit de Duhul Sfânt (Ioan 16:13) şi trăind principiile Sfintei Scripturi pentru sfinţirea şi desăvârşirea mea spre slava lui Dumnezeu (2Tim. 3:16).

Când evaluez tot ceea ce mi se întâmplă din perspectiva Bibliei ştiu că „toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce cunosc pe Dumnezeu” (Romani 8:28), ştiu că viaţa nu se încheie aici ci va continua în veşnicie, ştim că va fi un cer nou şi un pământ nou unde va locui Dumnezeu cu sfinţii Săi (Apoc. 21:1,3).

Cum îţi formezi o perspectivă biblică?

Dacă a avea o perspectiva biblică înseamnă aşa cum am afirmat anterior a avea un punct de vedere al Bibliei sau a lua în considerare Biblia atunci, pentru a-ţi forma o persepctivă biblică personală este necesar să cunoşti Biblia, doar aşa poţi cunoasşte punctul ei de vedere.

Cunoaşterea Bibliei reprezintă un proces ce se desfăşoară pe parcursul întregii vieţi. În acest proces avem nevoie de:

  • O dorinţă puternică de a citi Biblia „Ezra îşi pusese inima” (Ezra 7:10), se automotiva să facă acest lucru.
  • Rugăciune către Dumnezeu pentru înţelegerea Bibliei. De ce? Fiindcă Biblia reprezintă Cuvântul scris al lui Dumnezeu „Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu” (2Tim. 3:16) şi pentru înţelegerea Bibliei avem nevoie de călăuzirea Duhului Sfânt „Duhul Sfînt, pe care-l va trimete Tatăl, în Numele Meu, vă va învăţa toate lucrurile” (Ioan 14:26).
  • Stabilirea şi respectarea unui program zilnic de citire a Bibliei „Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi şi noapte” (Ios. 1:8), era îndemnul lui Dumnezeu pentru un om care avea să devină conducătorul şi slujitorul chemat de El.
  • Aprofundarea învăţăturii Bibliei „Ezra îşi pusese inima să adîncească …Legea Domnului(Ezra 7:10), „cugetă asupra ei zi şi noapte” (Ios. 1:8) este şi îndemnul lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi.
  • Împlinirea, punerea în practică, trăirea învăţăturii şi a principiilor Bibliei  „Ezra îşi pusese inima … să împlinească Legea Domnului” (Ezra 7:10), „să faci tot ce este scris în ea (în Biblie)” (Ios. 1:9)
  • Transmiterea învăţăturii Bibliei către ceilalţi oameni „Ezra îşi pusese inima să … înveţe pe oameni în mijlocul lui Israel legile şi poruncile” (Ezra 7:10), vezi şi 2Timotei 3:17 „ca omul lui Dumnezeu să fie desăvîrşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună”.

După cum putem observa cunoaşterea Bibliei implică apropierea zilnică, personală de Dumnezeu prin credinţa în Isus Hristos şi reprezintă un proces în care El ne descoperă prin citirea Bibliei voia Sa, iar noi o asimilăm, o practicăm şi o transmitem celorlalţi oameni.

Concluzie

În concluzie, pentru a avea o perspectivă biblică trebuie să ne apropiem de Dumnezeu, să credem în Isus Hristos pentru a fi mântuiţi şi a deveni copii ai lui Dumnezeu ca apoi, îndrăgostiţi de Cuvântul Său sub călăuzirea Duhului Sfânt să citim, să aprofundă, să trăim şi să învăţăm şi pe alţii Biblia. Doar în acest mod îţi poţi forma o perspectivă biblică după care să poţi înţelege, să poţi trăi şi să te poţi bucura de viaţă.

Share (Distribuie):