Cea mai importantă rugăciune de cerere

Cea mai importantă rugăciune de cerere: Rugăciunea pentru puterea lui Dumnezeu în vederea trăirii unei vieţi de evlavie şi a biruinţei asupra păcatului în viaţa personală

Care este cel mai important lucru pe care îl poţi cere lui Dumnezeu în rugăciune?

Este dificil să faci o clasificare a celor mai importante lucruri pe care le poţi cere în rugăciune lui Dumnezeu. În încercarea de a realiza o astfel de clasificare fiecare om este subiectiv, identificarea celei mai importante cereri fiind influenţată de contextul vieţii personale. Pentru un om bolnav cea mai importantă cerere va fi recăpătarea sănătăţii, pentru un om aflat într-o criză economică cea mai importană cerere adresată lui Dumnezeu în rugăciune va avea în vedere rezolvarea acelei crize, pentru un om prigonit datorită credinţei lui, cea mai importantă rugăciune ar putea viza izbăvirea din aeea persecuţie. Aşadar, este dificil de stabilit care este cel mai important lucru pe care îl poţi cere lui Dumnezeu în rugăciune.

Dacă vom încerca să identificăm din perspectiva Sfântei Scripuri, a Bibliei, care este cel mai important lucru pe care omul îl poate cere lui Dumnezeu prin rugăciune vom constata că cea mai mare nevoie a omului este nevoia de putere.

De ce este puterea cel mai important lucru pe care îl putem cere lui Dumnezeu în rugăciune?
Pentru că în lipsa puterii nu există viaţă! Pentru că puterea care ne menţine în viaţă o putem primi doar de la Dumnezeu.

Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia, prin cunoaşterea Celuice ne-a chemat prin slava şi puterea Lui, cari El ne-a dat făgăduinţele Lui nespus de mari şi scumpe, ca prin ele să vă faceţi părtaşi firii dumnezeieşti, după ce aţi fugit de stricăciunea, care este în lume prin pofte.”

2 Petru 1:3,4

Din cauza păcatului omul a cunoscut despărţirea de Dumnezeu şi efectele acestei despărţiri implică falimentul, suferinţa, boala, degradarea şi moartea. În sine însuşi omul păcătos nu are nici o putere să iasă de sub blestemul păcatului şi a consecinţelor sale care în cele din urmă înseamnă moartea. Ca să poată fi izbăvit dintr-o astfel de situaţie omul păcătos are nevoie de puterea lui Dumnezeu pentru mîntuirea fiecăruia care crede descoperită în Evanghelia lui Hristos (Romani 1:16). Aşadar în primul rând, pentru a avea viaţă, omul mort în păcat are nevoie de puterea lui Dumnezeu pentru mântuire.

În al doile rând, o dată mântuit omul doreşte să trăiască în ascultare de Dumnezeu şi să lupte împotriva păcatului, altfel spus să ducă o viaţă de evlavie. Poate omul să trăiască o viaţă de evlavie, prin puterea sa, chiar mântuit fiind? Nu! Din experienţa personală fiecare creştin poate mărturisi că după momentul întoarcerii sale la Dumnezeu chiar dacă în inima lui s-a născut o dorinţă fierbinte, autentică, de a trăi în ascultare de Dumnezeu şi de a renunţa la păcat singur nu reuşeşte să facă aceste lucruri. Aşa cum am observat în pasajul citat mai sus omul are nevoie de ajutorul şi de puterea lui Dumnezeu pentru a trăi în evlavie! Omul întors la Dumnezeu are nevoie în continuare de puterea Lui pentru a trăi în ascultare de Dumnezeu şi pentru a birui ispita şi păpcatul cu care continuă să se confrunte în viaţa personală..

Înţelegând aceste realităţi apostolul Pavel, inspirat de Duhul Sfânt în epistola către Efeseni cap. 3 ver. 14-17, 19 ne învaţă să venim în rugăciune înaintea lui lui Dumnezeu şi să cerem în mod specific puterea lui Dumnezeu în viaţa noastră ca să avem biruinţă împotriva păcatului cu care suntem ispitiţi şi să trăim o viaţă de evlavie.

În concluzie, cel mai important lucru pe care îl putem cere în rugăciune este puterea lui Dumnezeu pentru viaţa noastră personală. Fără această putere nu avem viaţă, fără puterea lui Dumnezeu nu putem trăi o viaţă de evlavie şi nu putem birui păcatul.

În viaţa fiecărui creştin această rugăciune ar trebuie sa constituie o prioritate, să fie adusă zilnic înaintea lui Dumnezeu, ca prin puterea lui Dumnezeu să poată trăi o viaţă de evlavie şi de biruinţă împotriva păcatului. Dragă cititorule roagă-te şi tu pentru puterea lui Dumnezeu în viaţa ta, ca să ai biruinţă împotriva păcatului cu care te confrunţi şi să poţi trăi în ascultare de Hristos!

Share (Distribuie):