De ce nu răspunde Dumnezeu la toate rugăciunile?

Dacă am fost puși măcar o dată în situația de a ne ruga lui Dumnezeu nu se poate ca în mintea noastră să nu fi răsunat întrebarea: ”Îmi va răspunde Dumnezeu la această rugăciune?”.

 De ce ne confruntăm cu această dilemă? Pentru că pe parcursul vieții din experiența proprie sau a altora, oamenii au ajuns la concluzia că Dumnezeu nu răspunde la toate rugăciunile. Este această concluzie una validă din perspectiva Bibliei? În rândurile următoare vom încerca să oferim un răspuns, fără a avea pretenția tratării subiectului într-un mod exhausiv.

Dacă privim în învățătura Sfintelor Scripturi vom descoperi că atunci când omul se roagă lui Dumnezeu, întotdeauna Dumnezeu îi răspunde. Înainte de a vă declara revoltați față de o astfel de afirmație dați-mi voie să o argumentez.

Mai întâi, nu am afirmat că Dumnezeu va oferi omului de fiecare dată răspunsul așteptat de el la rugăciune. Dumnezeu nu ne răspunde întotdeauna potrivit cu așteptările noastre și vom vedea imediat de ce face Dumnezeu acest lucru, dar El oferă întotdeauna un răspuns la rugăciune. Este adevărat că răspunsul poate fi ”da”, ”mai așteaptă” sau ”nu”, dar întotdeauna El oferă un răspuns. Acum, întrebarea este: ”suntem noi gata să primim răspunsul, să-l auzim, să-l înțelegem, să-l acceptăm?”.

De ce uneori Dumnezeu răspunde ”nu” la rugăciunea omului?

Ne referim aici la situația în care omul are o relație personală cu Dumnezeu, se roagă cu sinceritate, din toată inima, având încredere că Dumnezeu îl poate ajuta, se roagă pentru un lucru bun în ce-l privește pe el sau pe aproapele său. De ce în astfel de situații Dumnezeu poate răspunde totuși în mod negativ la rugăciune?

Răspunsul negativ poate veni ca o consecință a păcatului comis de omul care se roagă. Am să vă ofer două exemple biblice în acest sens.

În Deutoronom 3:23-27 Moise mărturisește o experiența personală avută cu Dumnezeu în rugăciune, în care Dumnezeu îî răspunde ”nu” la rugăciune”. În vremea aceea (spune Moise), m’am rugat Domnului, și am zis Stăpîne Doamne…lasă-mă, Te rog, să trec, și să văd țara aceea bună de dincolo de Iordan, munții aceia frumoși și Libanul!”  care este răspunsul primit la această rugăciune sinceră, făcută din inimă cu credință?  ”Dar Domnul S’a mîniat pe mineși nu m’a ascultat,” în sensul în care nu a oferit răspunsul așteptat de Moise, dar Moise a primit totuși un răspuns,  ”Domnul mi-a zis: „Destul! Nu-Mi mai vorbi de lucrul acesta... căci nu vei trece Iordanul acesta.” De ce a primit Moise un răspuns negativ la rugăciunea sa? Din cauza păcatului înfăptuit de Moise lângă apele Meriba ”pentrucă ați păcătuit împotriva Mea în mijlocul copiilor lui Israel, lîngă apele Meriba, la Cades, în pustia Țin, și nu M’ați sfințit în mijlocul copiilor lui Israel. Tu vei vedea doar de departe țara dinaintea ta; dar nu vei intra…„ spunea Dumnezeu lui Moise (Deut. 32:51-52).

În 2Sa 12:16- 18 David s’a rugat lui Dumnezeu pentru copil, și a postit; și cînd a venit acasă, toată noaptea a stat culcat pe pămînt.” Este rugăciunea adusă de către împăratul David nu pentru sine ci pentru viața copilului născut ca rezultat al păcatului preacurviei făcut de către David cu nevasta lui Urie Hetitul. Dumnezeu îl anunțase pe David că păcatul său va avea ca consecințe priintre altele moartea copilului născut. Totuși David se roagă, jelește și postește șapte zile la rând pentru viața acestui copil. Răspunsul lui Dumnezeu la această rugăciune este ”Nu”, și a șaptea zi din cauza păcatului lui David copilul a murit (2Sa 12:14, 18).

Răspunsul negativ la rugăciune poate veni ca o consecință a faptului că omul cere în rugăciune cu gând să risipească în propriile plăceri. Vedem asta în epistola lui Iacov 4:3  unde Biblia afirmă: ”cereți și nu căpătați, pentrucă cereți rău, cu gând să risipiți în plăcerile voastre.” În astfel de cazuri Dumnezeu nu va oferi răspunsul așteptat de cel ce se roagă ci, răspunsul la rugăciune va fi ”nu”. Trist este faptul că de multe ori rugăciunile oamenilor facute lui Dumnezeu sunt egoiset, făcute cu gând de a le fi satisfăcute diferite plăceri, ale lor sau ale celor din jur, irosind astfel acel timp de rugăciune.    

Dumnezeu poate răspunde negativ la o rugăciune și în situația în care acest lucru este spre binele nostru etern, chiar în detrimentul binelui fizic. Avem aici ca exemplu situația apostolului Pavel care se roagă lui Dumnezeu sâ-i fie luat ”țepușul din carne” (o suferință fizică pe care o căpătase), dar Dumnezeu răspunde ”nu” la această rugăciune pentru a-l feri pe Pavel de păcatul mândriei și a-l ajuta să se încreadă doar în harul lui Dumnezeu care îî asigură puterea Sa în slăbiciunea pe care o are (2Corinteni 12 :7-9).

De multe ori avem impresia că Dumnezeu nu ne răspunde la rugăciuni, dar este posibil ca răspunsul să fie de fapt ”nu” atunci când Dumnezeu știe că ”binele nostru etern” ar putea fi afectat de ”binele imediat” pe care noi i-L cerem în rugăciune.

În ultimă instanță, Dumnezeu poate raspunde ”nu” la rugăciunea noastră atunci când prin răspunsul negativ lucrează spre mântuira altora pentru gloria Sa și având în dedere în același timp binele nostru etern. Aș aminti în acest sens situația Domnului Isus Hristos care, în grădina Ghetsimani se roagă Tatălui  zicînd: „Tată, dacă este cu putință, depărtează dela Mine paharul acesta! Totuș nu cum voiesc Eu, ci cum voiești Tu”  (Matei 26:42). Paharul la care face referire Domnul Isus aici, simbolifică păcatele tuturor oamenilor pe care Hristos le-a luat asupra Sa și care I-au pricinuit o suferință imensă aducându-I în cele din urmă moartea.

Există întradevăr rugăciuni la care Dumnezeu nu răspunde?

Dacă încercăm să oferim răspuns strict din perspectiva învățăturii Bibliei, există o singură situație în care nu primim răspuns la o rugăciune, și ea ne este prezentată în epistola lui Iacov cap. 4 vers. 2 (la final) ”nu aveți, pentrucă nu cereți”, adică ”nu primiți răspuns pentru că nu vă rugați”.

Concluzie: Din perspectiva Bibliei, nu există rugăciuni pe care să le aducem la Dumnezeu și care să nu primească un răspuns, dar poți rămâne fără un răspuns dacă nu te rogi!

Dumnezeu ne îndeamnă prin intermediul Scripturilor ”rugați-vă neâncetat” asigurându-ne că vom primi un răspuns. Chiar dacă nu este răspunsul așteptat de noi, la timpul stabilit de noi, să fim convinși că răspunsul va veni și va avea în vedere gloria lui Dumnezeu, mântuirea altor oameni și binele nostru etern în același timp.

Share (Distribuie):