Îl înșeli sau Îl cinstești pe Dumnezeu? Ce înseamnă ”a-L înșela pe Dumnezeu” din perspectiva Bilbliei?

Atunci când abordează subiectul înșelării lui Dumnezeu, mulți oameni îl leagă exclusiv de zeciuială.

Ce reprezintă zeciuiala? Un principiu de viață bazat pe poruncile lui Dumnezeu din Vechiul Testament (Levitic 27:30; Numeri 18:26) prin care toți evreii trebuiau să ofere 10% din tot ceea ce câştigau, aducând zeciuiala lor la Templu ca act de închinare înaintea lui Domnului (Lev. 27:30,32).

Dacă ne îndreptăm atenția asupra cărții Maleahi, ultima dintre cărțile Vechiului Testament, vom observa că tema o constituie mustrarea pe care Dumnezeu o adresează poporului care Îl înșela în loc să-i ofere cinstea care i se cuvine. ”Un fiu cinstește pe tatăl său, și o slugă pe stăpânul său. Dacă sunt Tată, unde este cinstea care Mi se cuvine? Dacă sînt Stăpân, unde este teama de Mine?” (Mal 1:6a ).

În acest context, modul în care împlinea poruncile cu privire la zeciuială reprezintă una dintre învinuirile pe care Dumnezeu le aduce poporului dar, adevarata problă o constituia faptul că acesta nu trăia după principiile Cuvântului lui Dumnezeu, încercând să-L înșele. Poporul în frunte cu preoții și conducătorii lor nu țineau seama de voia lui Dumnezeu și mimau împlinirea poruncilor Lui, pe care le încălcau.

În ce fel încălcau poruncile lui Dumnezeu, cum Îl înșelau?

Încălcau poruncile și Îl înșelau pe Dumnezeu în relația personală cu El.

  • Nu se temeau de Dumnezeu, nu Îl cinsteau pe Dumnezeu.
  • Preoții nu țineau legământul cu Dumnezeu, încălcau legea Lui, nu învațau pe oameni Legea lui Dumnezeu în adevăr, erau părtinitori în interpretarea și aplicarea ei: ”voi v-ați abătut din cale, ați făcut din Lege un prilej de cădere pentru mulți, și ați călcat legămîntul lui Levi, zice Domnul oștirilor…n-ați păzit căile Mele, ci căutați la fața oamenilor, cînd tîlmăciți Legea.” (Mal.2:8-9). 
  • Erau necredinciosi lui Dumnezeu. ”Iuda s-a arătat necredincios, și în Iuda și la Ierusalim s-a săvîrșit o urîciune; fiindcă Iuda a spurcat ce este închinat Domnului, ce iubește Domnul, și s-a unit cu fiica unui dumnezeu străin.” (Mal. 2:11) 
  • Aduceau jertfe lui Dumnezeu după voia lor, nu dupa voia Sa, disprețuindu-L pe Dumnezeu. ” aduceți pe altarul Meu bucate necurate!” Și dacă ziceți: „Cu ce Te-am spurcat?” -„Prin faptul că ați zis: „Masa Domnului este de disprețuit!” (Mal.1:7) ”Când aduceți ca jertfă o vită oarbă, nu este rău lucrul acesta? Cînd aduceți una șchioapă sau beteagă, nu este rău lucrul acesta oare?” (Mal.1:8). 
  • Refuzau să aducă la Templu zeciuielile poruncite prin lege. ”Se cade să înșele un om pe Dumnezeu, cum Mă înșelați voi?” Dar voi întrebați: „Cu ce Te-am înșelat?” Cu zeciuielile și darurile de mâncare!” (Mal 3:8).
  • Pângăreau Numele lui Dumnezeu. ”Căci dela răsăritul soarelui pînă la asfințit, Numele Meu este mare între neamuri…Dar voi îl pîngăriți…” (Mal1:11-12)
  • Considerau că ascultarea de Dumnezeu și a-L sluji pe El sunt lucruri care nu le aduc nici un folos, ci a fi rău aduce fericirea.„Ați zis: „Degeaba slujim lui Dumnezeu; și ce am cîștigat dacă am păzit poruncile Lui, și am umblat triști înaintea Domnului oștirilor?  Acum fericim pe cei trufași; da, celor răi le merge bine; da, ei ispitesc pe Dumnezeu, și scapă!” (Mal 3:14,15).

Încălcau poruncile și Îl înșelau pe Dumnezeu în relațiile din cadrul familiei, în special în relația soț-soție. ”… Domnul a fost martor între tine și nevasta din tinereța ta, căreia acum nu-i ești credincios, măcar că este tovarășa și nevasta cu care ai încheiat legămînt!… Luați seama dar în mintea voastră, și niciunul să nu fie necredincios nevestei din tinereța lui! Căci Eu urăsc despărțirea în căsătorie, -zice Domnul, Dumnezeul lui Israel, -și pe cel ce își acopere haina cu sîlnicie, -zice Domnul oștirilor. -De aceea, luați seama în mintea voastră, și nu fiți necredincioși!” (Mal.2:14-16)

Încălcau poruncile și Îl înșelau pe Dumnezeu în relațiile unii cu ceilalți, în societate. ”Mă voi apropia de voi pentru judecată, și Mă voi grăbi să mărturisesc împotriva descântătorilor și preacurvarilor, împotriva celor ce jură strâmb, împotriva celor ce opresc plata simbriașului, cari asupresc pe văduvă și pe orfan, nedreptățesc pe străin, și nu se tem de Mine, zice Domnul oștirilor.” (Mal. 3:5)

În toate aceste aspecte ale vieții personale și sociale poporul Îl înșela pe Dumnezeu în loc să-L cinstească! Acesta este lucrul pe care El îl reproșează preoților, conducătorilor și poporului în cartea Maleahi.

Ce fac credincioșii creștini de astăzi? Ajung ei în situația de a-L înșela pe Dumnezeu în aspectele menționate anterior, așa cum făcea poporul care a trăit în perioada prorocului Maleahi?

Când abordează tema înșelării lui Dumnezeu, mulți credincioși creștini se rezuma la a duce discuția în ”zona zeciuielii” și atât. De ce? Pentru că le este mai comod. Astfel evită să abordeze adevarata problemă. Îndeplinesc doar cerințele cu  privire la zeciuială și cu asta se consideră neprihăniți înintea lui Dumnezeu, și-au făcut ”datoria”. Alții spun: ”este adevărat că nu am dat zeciuiala așa cum cere Cuvântul lui Dumnezeu! De aceea mă pocăiesc și vreau să înderept lucrurile”. Apoi consideră că de acum pot fi socotiți niște oameni neprihăniți înaintea lui Dumnezeu. Indiferent în care dintre cele două categorii de credincioși te-ai afla faci aceeași greșeală. Eviți să abordezi adevărata problema pe care o identifica Dumnezeu. Rezumi totul doar la zeciuială și apoi continui să-L înșeli pe Dumnezeu în celelalte aspecte ale vieții tale. De fapt, acest lucru trebuie rezolvat. Diferența dintre cel neprihănit si cel rău se vede din modul în care se raportează la Dumnezeu, din modul în care trăiește după principiile lui Dumnezeu și aceasta în toate aspectele vieții personale. Nu poti alege doar ce îți convine, sau doar atât cât este în favoarea ta din Cuvântul lui Dumnezeu.

De aceea, să-L cinstim pe Dumnezeu trăind după principiile Sfintelor Scripturi prin puterea Duhului Sfânt și în ascultare de Hristos în toate aspectele vieții noastre. ”Veți vedea din nou atunci deosebirea dintre cel neprihănit și cel rău, dintre cel ce slujește lui Dumnezeu și cel ce nu-i slujește.” (Mal 3:18).

Share (Distribuie):